Call Ms Gina: +84 904670277 or Ms Mira: +84 934640460
Address No11/53/18/83 Phu Xa Street, Dong Hai 01 Ward, Hai An District, Hai Phong City, VN
MENU

CÁT BÀ ISLAND

CÁT BÀ ISLAND

SUGGEST FOR YOU

Ha Long Bay
7/8/2017 10:36:17 PM
Read more
Tân Vũ_ Lạch Huyện Bridge
6/14/2017 2:13:29 PM

Tan Vu_ Lach Huyen bridge is located at the beginning of the Trang Cat ward _Hai An District_ Hai Phong City. And contiguous to Lach Huyen port, Cat Hai island district_ Hai Phong City.

Read more